תקנון מבצע חברים

החברים שלכם יודו לכם. הגישו מועמדות של חברים

הכתוב מטה נכתב בלשון זכר אך תקף גם ובמיוחד לנשים.

מתי הפניה תקפה?

המבצע תקף כאשר מפנים מועמד שלא היה קיים במאגר המועמדים של תכנית Experis Academy או שטרם החל תהליך כלשהו ב- Experis Academy.

המבצע תקף גם אם המועמד שהופנה קיים במאגר החברה אך לא פנה באופן עצמאי במהלך חצי השנה האחרונה ל-Experis Academy ו/או נוצר עמו קשר במהלך חצי השנה האחרונה (התקופה נספרת מיום הפנייה).

מענה להפנייה

מענה להפניית מועמד יתקבל תוך שבוע מרגע קבלת ההפניה.

במידה ולא ניתן לקבוע את זהות החבר המפנה על ידי המייל שהתקבל אצלנו, יעשו מאמצים לאתר את זהות החבר המפנה (על ידי מייל חוזר). Experis Academy אינה מחויבת בתשלום התגמול במידה ולא יאותר החבר המפנה.

במקרה ומועמד הופנה על ידי מספר אנשים, התגמול יוענק למי שהפנייתו התקבלה ראשונה, וזאת על פי תאריך ושעה המופיעים במייל.

התגמול בהפניית חבר יינתן בשני שלבים:

שלב הראשון – חודש לאחר כניסת המועמד להכשרה, ישולם בונוס בסך 500 ש”ח לחבר המפנה.
שלב השני –  שלושה חודשים לאחר כניסת הבוגר לעבודה, ישולם בונוס בסך 1,000 ש”ח לחבר המפנה.

במידה והמועמד שהופנה עזב את עבודתו או את תכנית Experis Academy  לפני תום החודש הראשון (בין אם התפטר, עזב, פוטר, הועזב), לא יוענק תגמול לחבר המפנה.

אין הגבלה על מספר המועמדים שניתן להפנות

החבר המפנה יזוכה בהטבה האמורה לעיל בעבור כל מועמד שיתקבל לעבודה, ללא כל הגבלה במספרם של המועמדים שהפנה.

במידה והחבר המפנה הינו עובד של חברת Experis, התגמול ישולם כסכום ברוטו לשכרו.

במידה והחבר המפנה אינו עובד של חברת Experis, התגמול ישולם כתלושי מתנה בסכום הנקוב.

לשאלות ובירורים אנא צרו קשר במייל: [email protected]