הבוגרים שלנו ממליצים

הבוגרים שלנו ממליצים

הבוגרים שלנו ממליצים

We Code bootcamp

הילה

RT Embedded SW Engineer, CyMotive

"בזכות ההכשרה ב-WeCode, הגעתי למקום שהייתי מיועדת אליו. אני קמה כל יום לעבודה עם חיוך"