TRUSTED ADVISORS

Driving your knowledge to new heights

הניסיון הרב שמביא איתו הצוות שלנו, תרם לפיתוח המודל המנצח שלנו וליישומו בהצלחה רבה משך יותר מעשור.

הצוות שלנו, המלווה באופן צמוד ומקצועי את ההכשרות, אחראי להישגים של הבוגרים שלנו, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית.

 

>> מודל מנצח 
>> בוגרים ממליצים

 

 הנהלת החברה 


 

kickstart website                        

זהבית שדלצקי 

מנהלת חטיבת Experis Kickstart

         

 

 

 

 ניהול מקצועי


 

יציק צור מנהל ההדרכה Experis Kickstart                                                                                 

איציק צור 

מנהל ההדרכה

         

   

 

 ניהול הגיוס


 

                                                                                

עירית אברשטרק

מנהלת גיוס

         

   

 

 

 

 

 

ggיגאל אלון 90, תל- אביב
gg 03-7641493
gg 03-5488083