שת

שת”פ עם משרד העבודה והרווחה

לפרטים וגיוס בוגרי המיזם

שיתוף הפעולה שלנו עם משרד העבדה והרווחה נועד לאפשר לנאישם שיצאו ממעגלי העבודה, לקבל הכשרה מקצועית מעמיקה ופרקטית ולחזור לחזור לקריירה בתחום הטכנולוגי.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כ”א נותן הכרה ופיקוח לקורסי הכשרה למבוגרים הנלמדים במוסדות הכשרה מקצועית עסקיים במגמות הנכללות ברשימת המגמות המאושרות על ידי האגף.

קורסי הגנת הסייבר שלנו זכו להצלחה רבה במסגרת זו, רוב האנשים שהוכשרו בקורסים שלנו מצאו עבודה דרך חטיבת ההשמה שלנו ותהחילו לעבוד.

או רואים בשיתוף פעולה זה שליחות חברתית ועמלים על החרבת מגוון הקורסים המוצעים על ידינו במסגרת זאת.

לפרטים נוספים וגיוס בוגרי התוכנית: [email protected]